Στοιχεία ιστότοπου

 

devolo AG
Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen
Germany/Γερμανία

 

Αριθμός τηλεφώνου: +49 241 18279-0
Αριθμός φαξ: +49 241 18279-999
Διεύθυνση email: info@devolo.de
Ιστοσελίδα: http://www.devolo.de

 

Πρόεδρος ΔΣ: Heiko Harbers
Πρόεδρος εποπτικού συμβουλίου: Georg Scherberich
Υπεύθυνος ως προς το περιεχόμενο κατά § 55 παρ. 2 RStV: Heiko Harbers

Δικαστήριο καταχώρισης: Amtsgericht Aachen
Αριθμός μητρώου: HR 8931
ΑΦΜ για ΦΠΑ: DE 813 438 476
Αριθμός μητρώου WEEE: DE 876 270 22

Αποποίηση ευθύνης

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες τρίτων ("εξωτερικές συνδέσεις"). Αυτές οι ιστοσελίδες ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης του εκάστοτε έχοντος την εκμετάλλευση αυτών. Ο πάροχος εξέτασε το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσεων κατά το χρόνο της πρώτης τοποθέτησής τους στον ιστότοπο για να εξακριβώσει εάν υπήρχαν παραβιάσεις του νόμου. Κατά εκείνο το χρονικό σημείο δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο. Η devolo AG δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τον τρέχοντα και τον μελλοντικό σχεδιασμό καθώς και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Ο διαρκής έλεγχος των εν λόγω εξωτερικών συνδέσεων δεν μπορεί να ζητείται εύλογα από την devolo AG άνευ συγκεκριμένων υποδείξεων παραβιάσεων του νόμου. Μόλις αποκτηθεί γνώση τέτοιων παραβιάσεων όμως, οι εν λόγω εξωτερικές συνδέσεις θα διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση.