Συχνές ερωτήσεις
Οι εφεδρικοί προσαρμογείς Magic εγκαθίστανται, επίσης, αυτόματα;
Το οικιακό μου δίκτυο που αποτελείται από συσκευές Magic προστατεύεται αυτόματα μετά την πρώτη εγκατάσταση;
Πώς εγκαθίστανται οι συσκευές Magic;
Μπορώ να χρησιμοποιώ μαζί δίκτυα dLAN και Magic;
Οι συσκευές Magic υποστηρίζουν και παλαιότερες συσκευές dLAN;