Δελτία τύπου

Έκθεση / 01.08.2013

Το έξυπνο σπίτι συναντά το έξυπνο δίκτυο στην IFA: το dLAN® Green PHY Module της devolo μιλά με EEBus

devolo

Η ειδική στο Powerline, devolo, παρουσιάζεται στα πλαίσια της επερχόμενης IFA 2013, ως μέρος του EEBus e.V.. Με τη συμμετοχή της στο Hall 3, Stand 190, η εταιρεία παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της σύγκλισης των τεχνολογιών του έξυπνου σπιτιού (Smart Home) και του έξυπνου δικτύου (Smart Grid). Χρησιμοποιώντας παραδείγματα μοντέλων ο οργανισμός προτύπων παρουσιάζει, πως μέσω των «έξυπνων» συσκευών, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων καθώς και το ρόλο του EEBus σ’ αυτό, ως μία παγκόσμια γλώσσα μεταξύ των επιμέρους συσκευών ενός νοικοκυριού και το έξυπνο δίκτυο ενέργειας.

Το έξυπνο σπίτι συγκλίνει με το έξυπνο δίκτυο: Το μέλλον μιλά EEBus

Από το 2012 η devolo αποτελεί μέλος του οργανισμού EEBus e.V. και μαζί με τους συνεργάτες της αποσκοπούν στην επίτευξη της παγκόσμιας διαλειτουργικότητας μεταξύ των συσκευών σε ένα έξυπνο σπίτι και ενός έξυπνου δικτύου. Είτε πρόκειται για Smart-TV, για εγκατάσταση θέρμανσης, ή φωτοβολταϊκά συστήματα, οι χρήστες επικοινωνούν με τις συσκευές τους ψηφιακά μέσω του EEBus-Middleware. Το παραπάνω, δεν αποτελεί όραμα για το μέλλον, αλλά πρόκειται για τρέχουσες εξελίξεις, που θα παρουσιαστούν στους καταναλωτές στα πλαίσια της επερχόμενης IFA 2013, όπου οι επισκέπτες θα μπορέσουν να δουν από κοντά τα πολλαπλά οφέλη του EEBus. Με βάση διάφορα σενάρια, θα παρουσιαστούν μεμονωμένα στοιχεία των έξυπνων σπιτιών, τα οποία, χάρη στο EEBus μπορούν να επικοινωνούν με μία «παγκόσμια γλώσσα» ομαλά το ένα το άλλο και με το έξυπνο δίκτυο.

devolo dLAN® Green PHY module καθιστά την ενέργεια στο σπίτι έξυπνη

Η devolo ανέπτυξε το dLAN® Green PHY integration module προκειμένου να «διδάξει» στην οικιακή τεχνολογία τη γλώσσα του EEBus. Η μονάδα επιτρέπει από τη μία τη μετάδοση δεδομένων μέσω του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτουν τα νοικοκυριά από την επικοινωνία της γραμμής ρεύματος και από την άλλη, ελέγχει την επικοινωνία με τον EEBus server και επομένως και με τα άλλα στοιχεία μέσα στο έξυπνο σπίτι. Οι κατασκευαστές οικιακού αυτοματισμού, για παράδειγμα, μπορούν να ενσωματώσουν μία συμπαγή μονάδα επικοινωνίας στα ηλεκτρονικά τους, για να επιτρέπουν έτσι την εύκολη αλληλεπίδραση με το ψηφιακό σπίτι. Μια οικιακή συσκευή με ενσωματωμένο dLAN® Green PHY module είναι συνεχώς συνδεδεμένη σε όλα τα στοιχεία του έξυπνου σπιτιού, χάρη στη EEBus translation system, πολύ απλά μέσα από την παροχή ρεύματος. Έτσι επιτυγχάνεται βέλτιστος αυτοματοποιημένος συντονισμός μεταξύ των κοινών ηλεκτρικών συσκευών σε ένα νοικοκυριό με το έξυπνο δίκτυο του μέλλοντος. Η επικοινωνία με το έξυπνο δίκτυο είναι επίσης σημαντική για γεννήτριες, φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία για παράδειγμα μπορούν να ξεκινήσουν με διανομή τοπικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο στενό περιβάλλον, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την απώλεια ενέργειας λόγω της μεγάλης απόστασης.

Ανοικτό πρότυπο επικοινωνίας χάρη στο EEBus e.V.

 

Το EEBus e.V. έχει θέσει ως στόχο, να διαθέσει τη λύση της ως ανοικτό πρότυπο σε γερμανικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στον οργανισμό συμμετέχουν ήδη πάνω από τριάντα εταιρείες του δραστηριοποιούνται στον τομέα των οικιακών συσκευών, στον οικιακό αυτοματισμό, στην κατασκευή κτιρίων, καθώς και από τους τομείς της παροχής ενέργειας, ISP και IT. Στόχος είναι να υπάρχει σταθερή και συνεχής ανάπτυξη έτοιμων λύσεων, με ενιαίες θύρες επικοινωνίας και διαφανείς μεθόδους για μία παγκόσμια διαλειτουργικότητα μεταξύ των στοιχείων των έξυπνων σπιτιών και των έξυπνων δικτύων. Ένα σημαντικό μέρος αυτού του εγχειρήματος είναι και η θέσπιση του EEBus ως πρότυπο επικοινωνίας μεταξύ όλων των σχετικών «έξυπνων» στοιχείων.

Η devolo θα χαρεί για μία επίσκεψή σας στο περίπτερό της στην IFA (Hall 3.2, Stand 106) . Για προσωπικές συναντήσεις που αφορούν στην devolo και στον EEBus e.V. παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Georg Offner (georg.offner@devolo.de).Πληροφορίες για το dLAN® Green PHY module θα βρείτε στη διεύθυνση www.dlansolutions.de, ενώ για τον EEBus e.V. διατίθενται στο www.eebus.org.