Προϊόντα Mesh WiFi

devolo Mesh WiFi 2 - Starter Kit

  • Όλες οι συσκευές devolo σχηματίζουν ένα ενιαίο δίκτυο για πλήρη κάλυψη WiFi σε όλο το σπίτι.
  • Έως και 100 τερματικές συσκευές τροφοδοτούνται με τις πιο υψηλές ταχύτητες μετάδοσης σε όλους τους χώρους, με δυνατότητα επιλογής στα 2,4 ή 5 GHz WiFi.
  • Οι πρόσθετες θύρες Gigabit LAN και η ενσωματωμένη πρίζα προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες σύνδεσης για επιπλέον τερματικές συσκευές.

devolo Mesh WiFi 2 - Multiroom Kit

  • Όλες οι συσκευές devolo σχηματίζουν ένα ενιαίο δίκτυο για πλήρη κάλυψη WiFi σε όλο το σπίτι.
  • Έως και 100 τερματικές συσκευές τροφοδοτούνται με τις πιο υψηλές ταχύτητες μετάδοσης σε όλους τους χώρους, με δυνατότητα επιλογής στα 2,4 ή 5 GHz WiFi.
  • Οι πρόσθετες θύρες Gigabit LAN και η ενσωματωμένη πρίζα προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες σύνδεσης για επιπλέον τερματικές συσκευές.