Επισκόπηση προϊόντος – Επιχειρηματικοί πελάτες

DINrail Powerline

devolo Powerline Adapter Magic 2 LAN DINrail in Kreisen und LAN-Anschluss Zeichen seitlich präsentiert

devolo Magic 2 LAN DINrail

  • Χρησιμοποιεί την γραμμή ρεύματος και μετατρέπει κάθε πρίζα σε πιθανή θύρα δικτύου με ταχύτητα έως και 2400 Mbps.
  • Μεγιστοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας Powerline χάρη στην αυτόματη σύζευξη φάσεων.
  • Βέλτιστη και διακριτική τροφοδοσία σήματος Internet κατευθείαν από την πηγή..

Powerline Modules

dLAN Green PHY Module


  • E-Mobility: Module for vehicle-to-grid communication for charging e-vehicles
  • Internet of Things: Extensive application development kit including manual (https://github.com/devolo/dlan-greenphy-sdk)
  • Rapid Prototyping: The module allows customer Powerline solutions to be developed for your prototypes

dLAN Green PHY eval board II


  • Evaluation platform for the dLAN Green PHY modules over power, coaxial or twisted-pair cables
  • Enables PLC-to-Ethernet bridging in the basic settings – that's how you get started with e-mobility without going to the effort of programming at the module
  • 2 MikroElektronika Click Boards that can be integrated as a communication interface, sensor or actuator using an SDK